SHOWROOM + 372 504 3272

Top menüü

Üldtingimused


ÜLDTINGIMUSED

 

1. Ostutingimused

1. TEENUSEPAKKUJA: FASHION ONLINE OÜ, registrikoodiga 11467592, aadressiga Pirita tee 26f-51 Kesklinna linnaosa, Tallinn Harju maakond 12011, Eesti
1.1 Lisaks siin välja toodud tingimustele on FASHION ONLINE OÜ leheküljelt tehtud tellimused reguleeritud Eesti Vabariigi poolt määratud seadusandlusele.
1.2 Meie tootevalik ja -hinnad võivad muutuda ilma eelneva teateta.
1.3 Tehing loetakse lõpetatuks momendist, mil tellimuse kogumakse jõuab FASHION ONLINE OÜ arvelduskontole või peale kaupluses kohapeal ostu sooritamist.
1.4 Tellitud tooted on automaatselt reserveeritud.
1.5 Ostja ja FASHION ONLINE OÜ vahelised vaidlused tellimuste osas lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui osapoolte vahelist kokkulepet ei saavutata, võetakse ühendust Tarbijakaitseametiga või Tallinna Linnakohtuga. Erimeelsuste lahendamine on kooskõlas Eesti Vabariigis kehtivate seadustega.

 

2. Tellimine
2.1 Valige e-poest toode, mida soovite tellida. Kõik valitud tooted lisatakse automaatselt ostukorvi.
2.2 Avades oma ostukorv on Teil võimalik enne tellimuse saatmist muuta toote kogust või soovi korral toote ostukorvist eemaldada.
2.3 Peale seda, kui Te olete kõik soovitud tooted ostukärusse lisanud, klõpsake nupul MINE MAKSMA.
2.4 Kõik * (tärniga) tähistatud väljad on kohustuslikud täita.

 

3. Hinnad ja maksmine
3.1 Kõik hinnad veebilehel www.iris-janvier.com/pood on toodud eurodes ning sisaldavad käibemaksu (VAT 20%).
3.2 Peale soovitud toote ostukorvi lisamist saate valida eelistatud makseviisi.
3.3 Toodete eest saate maksta järgmistel viisidel:
1) Internetipank.
3) Mastercard- ja Visa krediitkaart.

 

4. Kohaletoimetamine ja transport

4.1 Tooted pannakse Teie poole teele mitte hiljem kui 10 tööpäeva jooksul peale kogumakse kättesaamist.
4.2 Tooted transporditakse DPD kulleriga.

4.3 Kauba kohaletoimetamine on kõikidele ostudele tasuta.

 

5. Tellimuse tühistamine ja tagastamine

5.1. Teil on õigus tellimus tühistada peale makse sooritamist kuid enne toote posti panekut, saates e-kirja FASHION ONLINE OÜ meiliaadressile: info@iris-janvier.com või helistades FASHION ONLINE OÜ telefoninumbrile: +372 504 3272. Saates e-kirja, palume lisada tellimuse numbri ning oma makseinformatsiooni.
5.2. Peale toodete kättesaamist on Teil 14 päevane tagastamisõigus. Juhiseid tagastuse vormistamiseks saab saates e-kirja FASHION ONLINE OÜ meiliaadressile: info@iris-janvier.com.
5.3. Tagastatav toode peab sisaldama kõiki kättesaadud elemente (kaasaarvatud kõik pakendis olevad esemed, jne).
5.6. Kui tagastatud toode (nii toode kui ka selle pakend) on kahjustatud ning kahjustused ei ole tekitatud FASHION ONLINE OÜ poolt, on FASHION ONLINE OÜ-l õigus tagastatavast summast maha võtta toote taastamiseks vajaminev summa. Vastav teade kompenseerimisele kuuluva summa kohta saadetakse Teile meilile. Juhul kui Te ei nõustu toote kahjunõudega, on Teil õigus kaasata kahju määrav ekspert. Eksperdi peale minev kulu jagatakse Teie ja FASHION ONLINE OÜ vahel pooleks, välja arvatud juhul, kui ühe osapoole nõue tõestatakse alusetu olevat. Sellisel juhul katab eksperdi peale mineva kulu see osapool, kelle nõue tõestati olevat alusetu.

5.7 Taganemise soovi korral, peab täidetud olema Taganemise avalduse tüüpvorm.

 

6. Garantii ja mittevastavate toodete tagastamine

6.1. FASHION ONLINE OÜ on vastutav defektide ja/või mittevastavuse avaldumisel tootel 1 (ühe) aasta jooksul alates Teile kättetoimetamise päevast.
6.2. FASHION ONLINE OÜ ei ole vastutav järgmistes punktides:
1) Teie enda poolt tekitatud toote kahjustumine/hävinemine.
2) Defektid, mis on tekkinud tänu toote ebareeglipärasele kasutamisele.
3) Toote kulumine ajaga tänu tavapärasele kasutamisele.
6.3. Mittevastavuse ja/või defekti avastamise puhul on Teil õigus nõuda toote väljavahetamist vastavalt tingimustele ja defektile, või tootest loobuda saates defektiga toode tagasi FASHION ONLINE OÜ-le viimase kulul.
6.4. Mittevastava toote tagastamise puhul tagastatakse makstud summa (kaasa arvatud tagastamisele kulunud postikulu) kauba kättesaamisel Teie pangakontole viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel arvates taganemisavalduse saamisest, kõik ostjalt lepingu alusel saadud tasud.
6.5. Lisaks garantiiõigustele kehtivad Teile ka muud seadusega määratud õigused.

 

7. Vastutus ja vääramatu jõud (force majeure)

7.1. Tingimuste rikkumise ja Eesti Vabariigi õigusaktidest tulenevalt tekkinud tingimuste rikkumise ja tekkinud kahju puhul on FASHION ONLINE OÜ Teie ees vastutav ning samamoodi olete Teie vastutav IRIS JANVIER ees.
7.2. FASHION ONLINE OÜ ei ole vastutav transpordi jooksul tekkinud kahju (viivitus, kohalejõudmise ja kätteandmise vahel tekkinud kahju, jne) puhul juhul, kui kahju tekkis tänu situatsioonile, mida FASHION ONLINE OÜ poleks saanud ette näha ega vältida (force majeure).

 

8. Privaatsus

8.1 Meie e-poes ostlemine on turvaline. Teie isikuandmeid kasutatakse ainult tellimuste täitmiseks ning muudeks tellimustega seotud asjaoludeks ning neid ei jagata kolmandatele osapooltele.
8.2 Kõiki kliendi isikuandmeid, mis on saadud läbi FASHION ONLINE OÜ e-poe külastuste ning ostude sooritamise, käsitletakse konfidentsiaalsetena. Krüpteeritud andmekanalit (SSL) kasutatakse veendumaks, et pangad kasutavad isikuandmeid ning isiku pangaandmeid turvaliselt. Lisaks puudub FASHION ONLINE OÜ-l nendele ligipääs.
8.3 Krediitkaardi maksete puhul suunatakse Teid vastavale leheküljele, et sooritada turvaline makse.

 

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE TINGIMUSED

 

Milliseid isikuandmeid töödeldakse: 
–  nimi, telefoninumber ja e-posti aadress;
–  kauba kohaletoimetamise aadress;
–  pangakonto number;
–  kaupade ja teenuste maksumus ja maksetega seotud andmed (ostuajalugu);
–  klienditoe andmed.

Mis eesmärgil isikuandmeid töödeldakse:
Isikuandmeid kasutatakse kliendi tellimuste haldamiseks ja kauba kohaletoimetamiseks.
Ostuajaloo andmeid (ostu kuupäev, kaup, kogus, kliendi andmed) kasutatakse ostetud kaupade ja teenuste ülevaate koostamiseks ning kliendieelistuste analüüsimiseks

Pangakonto numbrit kasutatakse kliendile maksete tagastamiseks.
Isikuandmeid nagu e-post, telefoni nr, kliendi nimi, töödeldakse selleks, et lahendada kaupade ja teenuste osutamise seonduvaid küsimusi (klienditugi).
Veebipoe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse veebipoe kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks.

Õiguslik alus
Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil.
Isikuandmete töötlemine toimub juriidilise kohustuse täitmiseks (nt raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine).

Vastuvõtjad, kellele isikuandmed edastatakse
Isikuandmed edastatakse veebipoe klienditoele ostude ja ostuajaloo haldamiseks ja kliendiprobleemide lahendamiseks.

Nimi, telefoninumber ja e-posti aadressedastatakse kliendi poolt valitud transporditeenuse pakkujale. Kui tegemist on kulleriga kohale toimetatava kaubaga, siis edastatakse lisaks kontaktandmetele ka kliendi aadress.
Kui veebipoe raamatupidamine toimub teenusepakkuja poolt, siis edastatakse isikuandmed teenusepakkujale raamatupidamistoimingute tegemiseks.
Isikuandmeid võidakse edastada infotehnoloogia teenuste pakkujatele, kui see on vajalik veebipoe funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks.

Turvalisus ja andmetele ligipääs

Isikuandmeid hoitakse serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidumajanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil. Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks ning USA ettevõtetele, kes on liitund andmekaitse kilbi (Privacy Shield) raamistikuga.

Juurdepääs isikuandmetele on veebipoe töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada veebipoe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust.

Veebipood rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.

Isikuandmete edastamine veebipoe volitatud töötlejatele (nt transporditeenuse pakkuja jaandmemajutus) isikuandmete töötlemine toimub veebipoe ja volitatud töötlejatega sõlmitud lepingute alusel. Volitatud töötlejaid on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohased kaitsemeetmed.

Isikuandmetega tutvumine ja parandamine

Isikuandmetega saab tutvuda ja teha parandusi veebipoe kasutajaprofiilis. Kui ost on sooritatud ilma kasutajakontota, siis saab tutvuda isikuandmetega klinditoe vahendusel.

Nõusoleku tagasivõtmine
Kui isikundmete töötlemine toimub kliendi nõusoleku alusel, siis on kliendil õigus nõusolek tagasi võtta teavitades sellest kliendituge e-posti teel.

Säilitamine
Veebipoe kliendikonto sulgemisel kustutatakse isikuandmed, va juhul kui selliseid andmeid on vaja säilitada raamatupidamise jaoks või tarbijavaidluste lahendamiseks.
Kui veebipoes on ost sooritatud ilma kliendikontota, siis säilitatakse ostuajalugu kolm aastat.

Maksetega ja tarbijavaidlustega seotud vaidluste korral säilitatakse isikuandmed kuni nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni (kolm aastat).
Raamatupidamise jaoks vajalikud isikuandmed säilitatakse seitse aastat.

Kustutamine
Isikuandmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust klienditoega e-posti teel. Kustutamistaotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi.

Ülekandmine
E-posti teel esitatud ülekandmise taotlusele vastatakse hiljemalt kuu aja jooksul. Klienditugi tuvastab isikusamasuse ja teavitab ülekandmisele kohalduvatest isikuandmetest.

Otseturustusteated
E-kirja aadressi ja telefoninumbrit kasutatakse otseturundusteadete saatmiseks, kui klient on andnud vastava nõusoleku. Kui klient ei soovi saada otseturustusteateid, siis tuleb valida e-kirja päises vastav viide või võtta ühendust klienditoega.

Kui isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil (profileerimine), on kliendil õigus oma isikuandmete nii algse kui ka edasise töötlemise, sealhulgas otseturundusega seotud profiilianalüüsi tegemise suhtes igal ajal vastuväiteid esitada teavitades sellest kliendituge e-posti teel.

Vaidluste lahendamine
Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub klienditoe vahendusel info @ iris-janvier.com.

Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).

Kui ostja ja Veebipood ei suuda lahenda vaidlust kokkuleppe teel, siis on ostjal võimalik pöörduda Tarbijavaidluste komisjoni poole. Menetlustingimustega saab tutvuda siinavaldust esitada siin. Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada ostja ja Veebipoe vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi. Ostja kaebuse läbivaatamine komisjonis on tasuta.

Ostja võib pöörduda Euroopa Liidu tarbijavaidlusi lahendava platvormi poole.

 

btt