Terms and conditions

TERMS & CONDITIONS

1. Purchase Conditions
1.1 In addition to the conditions written here, purchases made from FASHION ONLINE OÜ are regulated by legislation in force in the Republic of Estonia. Our selection and prices can vary without notice.

1.3 The transaction is considered concluded (effective) at the moment when the agreed advance payment has been received by FASHION ONLINE OÜ or in the office at the checkout.

1.4 Ordered goods are booked automatically.

1.5 Disputes between the buyer and FASHION ONLINE OÜ about orders and purchases are solved by negotiations. If no agreement is reached, the parties will contact the Consumer Protection Board or the Tallinn city court. Solving the disagreements between the parties abide by the laws of the Republic of Estonia in force.

 

2. Ordering 

2.1 Select the product from the e-shop you want to buy. All the products selected are automatically added to the shopping cart.

2.2 By opening a shopping cart, you have the opportunity to adjust the quantity of products and remove products from the basket.

2.3 Once you have entered all the items in your cart, click CHECKOUT.

2.4 All the boxes marked with * (asterisk) must be filled.

 

3. Prices and payment 

3.1 All prices in www.iris-janvier.com/shop are in Euros and include VAT.

3.2 After the desired product has been added to shopping cart you can choose the appropriate payment method.

3.3 You can pay for the products via:

1) Internet bank.

3) Mastercard- and Visa credit cards.

4) Paypal.

 

4. Delivery and transport

4.1 Goods will be posted no later than three working days after the payment has been received (during promotional campaigns the time of posting your order can be within 4-5 business days).

4.2 Products are delivered via DPD courier.

 

5. Cancellation and refund of the product
5.1. You have the right to cancel your order after the payment has been made but the product has not yet been delivered by sending an e-mail to FASHION ONLINE OÜ shop email:  customerservice@iris-janvier.com with the information containing order number and your bank information or by calling FASHION ONLINE OÜ phone +372 504 3272.

5.2. After receiving the products, you have 14 days to examine the products. If you wish to return your bought product, you can do it within 15 days followed by the information included with your delivery.

5.3. The returned product must be complete (including all objects contained in the container, etc.).

5.6. If the returned product (product and packaging) is deteriorated, and the deterioration is caused by circumstances which are not caused by FASHION ONLINE OÜ; and not the result of inappropriate use, FASHION ONLINE OÜ has the right to offset the loss of value of your product from the recoverable amount. The offsetting will be sent to you by e-mail. In case you do not agree with the settlement of the loss of value indicated in the message, you have the right to involve a independent expert. Expert-related costs are divided in half between you and FASHION ONLINE OÜ, unless one of the parties proves to be manifestly unfounded. In this case, the expert costs associated with the party whose position was manifestly unfounded.

 

6. Warranty and return of non-conforming products

6.1. FASHION ONLINE OÜ is responsible for non-conformity and defects which occur within 2 years of delivery of products to you.

6.2. FASHION ONLINE OÜ is not responsible for:

1) Product deterioration / damage caused by you.

2) Deficiencies that have arisen as a result of the use of the product irregularly.

3) Normal physical wear and tear of normal use.

6.3. When discovering a non-conformity or defect, you are entitled to demand replacement of the product according to the requirements and defects of the product or to withdraw from the order and return the defective product at FASHION ONLINE OÜ expense.

6.4. When returning a non-conforming product, the amount paid (including delivery cost) will be transferred to your bank account within 30 days after receipt of the cancellation and product return notification.

6.5. In addition to the warranty rights, you also have other legal rights.

 

7. Liability and force majeure
7.1. FASHION ONLINE OÜ is responsible to you and you are responsible to Iris Janvier in violation of the conditions and damage caused by the current legislation in the Republic of Estonia and the extent.

7.2. FASHION ONLINE OÜ shall not be liable to you for damages caused on product delivery delay, cases where damage or delay is due to the fact that FASHION ONLINE OÜ could not influence, and with the arrival FASHION ONLINE OÜ did not foresee and could not foresee (force majeure).

 

8. Privacy
8.1 Buying from our e-store is secure, your personal information will not be disclosed to third parties, they are only used to fulfil orders and order-related issues.

8.2 All FASHION ONLINE OÜ e-store visits and purchases in the course of receiving the customer’s personal data will be treated as confidential information. Encrypted data channel (SSL) is used to ensure that the banks make use of personal data and bank details secure. Also FASHION ONLINE OÜ lacks access to them.

8.3 For Credit Card payments, you will be directed to credit card centre to perform a secure transaction. 

 

Tingimused

 

  1. Ostutingimused

1.1 Lisaks siin välja toodud tingimustele on FASHION ONLINE OÜ leheküljelt tehtud tellimused reguleeritud Eesti Vabariigi poolt määratud seadusandlusele.

1.2 Meie tootevalik ja -hinnad võivad muutuda ilma eelneva teateta.

1.3 Tehing loetakse lõpetatuks momendist, mil tellimuse kogumakse jõuab FASHION ONLINE OÜ arvelduskontole või peale kaupluses kohapeal ostu sooritamist.

1.4 Tellitud tooted on automaatselt reserveeritud.

1.5 Ostja ja FASHION ONLINE OÜ vahelised vaidlused tellimuste osas lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui osapoolte vahelist kokkulepet ei saavutata, võetakse ühendust Tarbijakaitseametiga või Tallinna Linnakohtuga. Erimeelsuste lahendamine on kooskõlas Eesti Vabariigis kehtivate seadustega.

  1. Tellimine

2.1 Valige e-poest toode, mida soovite tellida. Kõik valitud tooted lisatakse automaatselt ostukorvi.

2.2 Avades oma ostukorv on Teil võimalik enne tellimuse saatmist muuta toote kogust või soovi korral toote ostukorvist eemaldada.

2.3 Peale seda, kui Te olete kõik soovitud tooted ostukärusse lisanud, klõpsake nupul MINE MAKSMA.

2.4 Kõik * (tärniga) tähistatud väljad on kohustuslikud täita.

  1. Hinnad ja maksmine

3.1 Kõik hinnad veebilehel www.iris-janvier.com/pood on toodud eurodes ning sisaldavad käibemaksu (VAT 20%).

3.2 Peale soovitud toote ostukorvi lisamist saate valida eelistatud makseviisi.

3.3 Toodete eest saate maksta järgmistel viisidel:

1) Internetipank.

3) Mastercard- ja Visa krediitkaart.

4) Paypal.

  1. Kohaletoimetamine ja transport

4.1 Tooted pannakse Teie poole teele mitte hiljem kui 3-e tööpäeva jooksul peale kogumakse kättesaamist (promokampaaniate ajal võib Teie toodete postipanek aega võtta 4-5 tööpäeva).

4.2 Tooted transporditakse DPD kulleriga.

  1. Tellimuse tühistamine ja tagastamine5.1. Teil on õigus tellimus tühistada peale makse sooritamist kuid enne toote posti panekut, saates e-kirja FASHION ONLINE OÜ meiliaadressile:customerservice@iris-janvier.comvõi helistades FASHION ONLINE OÜ telefoninumbrile: +372 504 3272. Saates e-kirja, palume lisada tellimuse numbri ning oma makseinformatsiooni.

5.2. Peale toodete kättesaamist on Teil 15 päevane tagastamisõigus järgides tootega kaasasaadud juhiseid,

5.3. Tagastatav toode peab sisaldama kõiki kättesaadud elemente (kaasaarvatud kõik pakendis olevad esemed, jne).  The returned product must be complete (including all objects contained in the container, etc.).

5.6. Kui tagastatud toode (nii toode kui ka selle pakend) on kahjustatud ning kahjustused ei ole tekitatud FASHION ONLINE OÜ poolt, on FASHION ONLINE OÜ-l õigus tagastatavast summast maha võtta toote taastamiseks vajaminev summa. Vastav teade kompenseerimisele kuuluva summa kohta saadetakse Teile meilile. Juhul kui Te ei nõustu toote kahjunõudega, on Teil õigus kaasata kahju määrav ekspert. Eksperdi peale minev kulu jagatakse Teie ja FASHION ONLINE OÜ vahel pooleks, välja arvatud juhul, kui ühe osapoole nõue tõestatakse alusetu olevat. Sellisel juhul katab eksperdi peale mineva kulu see osapool, kelle nõue tõestati olevat alusetu.

  1. Garantii ja mittevastavate toodete tagastamine

6.1. FASHION ONLINE OÜ on vastutav defektide ja/või mittevastavuse avaldumisel tootel 2 aasta jooksul alates Teile kättetoimetamise päevast.

6.2. FASHION ONLINE OÜ ei ole vastutav järgmistes punktides:

1) Teie enda poolt tekitatud toote kahjustumine/hävinemine.

2) Defektid, mis on tekkinud tänu toote ebareeglipärasele kasutamisele.

3) Toote kulumine ajaga tänu tavapärasele kasutamisele.

6.3. Mittevastavuse ja/või defekti avastamise puhul on Teil õigus nõuda toote väljavahetamist vastavalt tingimustele ja defektile, või tootest loobuda saates defektiga toode tagasi FASHION ONLINE OÜ-le viimase kulul.

6.4. Mittevastava toote tagastamise puhul tagastatakse makstud summa (kaasa arvatud tagastamisele kulunud postikulu) Teie pangakontole 30 päeva jooksul alates tühistusarve ning toote tagastusteate saamise päevast.

6.5. Lisaks garantiiõigustele kehtivad Teile ka muud seadusega määratud õigused.

  1. Vastutus ja vääramatu jõud (force majeure)7.1. Tingimuste rikkumise ja Eesti Vabariigi õigusaktidest tulenevalt tekkinud tingimuste rikkumise ja tekkinud kahju puhul on FASHION ONLINE OÜ Teie ees vastutav ning samamoodi olete Teie vastutav Iris Janvieri ees.

7.2. FASHION ONLINE OÜ ei ole vastutav transpordi jooksul tekkinud kahju (viivitus, kohalejõudmise ja kätteandmise vahel tekkinud kahju, jne) puhul juhul, kui kahju tekkis tänu situatsioonile, mida FASHION ONLINE OÜ poleks saanud ette näha ega vältida (force majeure).

  1. Privaatsus8.1 Meie e-poes ostlemine on turvaline. Teie isikuandmeid kasutatakse ainult tellimuste täitmiseks ning muudeks tellimustega seotud asjaoludeks ning neid ei jagata kolmandatele osapooltele.

8.2 Kõiki kliendi isikuandmeid, mis on saadud läbi FASHION ONLINE OÜ e-poe külastuste ning ostude sooritamise, käsitletakse konfidentsiaalsetena. Krüpteeritud andmekanalit (SSL) kasutatakse veendumaks, et pangad kasutavad isikuandmeid ning isiku pangaandmeid turvaliselt. Lisaks puudubFASHION ONLINE OÜ-l nendele ligipääs.

8.3 Krediitkaardi maksete puhul suunatakse Teid vastavale leheküljele, et sooritada turvaline makse.

 

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISE TINGIMUSED

 

Milliseid isikuandmeid töödeldakse

–  nimi, telefoninumber ja e-posti aadress;

–  kauba kohaletoimetamise aadress;

–  pangakonto number;

–  kaupade ja teenuste maksumus ja maksetega seotud andmed (ostuajalugu);

–  klienditoe andmed.

Mis eesmärgil isikuandmeid töödeldakse

Isikuandmeid kasutatakse kliendi tellimuste haldamiseks ja kauba kohaletoimetamiseks.

Ostuajaloo andmeid (ostu kuupäev, kaup, kogus, kliendi andmed) kasutatakse ostetud kaupade ja teenuste ülevaate koostamiseks ning kliendieelistuste analüüsimiseks

Pangakonto numbrit kasutatakse kliendile maksete tagastamiseks.

Isikuandmeid nagu e-post, telefoni nr, kliendi nimi, töödeldakse selleks, et lahendada kaupade ja teenuste osutamise seonduvaid küsimusi (klienditugi).

Veebipoe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse veebipoe kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks.

Õiguslik alus

Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil.

Isikuandmete töötlemine toimub juriidilise kohustuse täitmiseks (nt raamatupidamine ja tarbijavaidluste lahendamine).

Vastuvõtjad, kellele isikuandmed edastatakse

Isikuandmed edastatakse veebipoe klienditoele ostude ja ostuajaloo haldamiseks ja kliendiprobleemide lahendamiseks.

Nimi, telefoninumber ja e-posti aadressedastatakse kliendi poolt valitud transporditeenuse pakkujale. Kui tegemist on kulleriga kohale toimetatava kaubaga, siis edastatakse lisaks kontaktandmetele ka kliendi aadress.

Kui veebipoe raamatupidamine toimub teenusepakkuja poolt, siis edastatakse isikuandmed teenusepakkujale raamatupidamistoimingute tegemiseks.

Isikuandmeid võidakse edastada infotehnoloogia teenuste pakkujatele, kui see on vajalik veebipoe funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks.

Turvalisus ja andmetele ligipääs

Isikuandmeid hoitakse serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidumajanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil. Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks ning USA ettevõtetele, kes on liitund andmekaitse kilbi (Privacy Shield) raamistikuga.

Juurdepääs isikuandmetele on veebipoe töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada veebipoe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust.

Veebipood rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.

Isikuandmete edastamine veebipoe volitatud töötlejatele (nt transporditeenuse pakkuja jaandmemajutus) isikuandmete töötlemine toimub veebipoe ja volitatud töötlejatega sõlmitud lepingute alusel. Volitatud töötlejaid on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohased kaitsemeetmed.

Isikuandmetega tutvumine ja parandamine

Isikuandmetega saab tutvuda ja teha parandusi veebipoe kasutajaprofiilis. Kui ost on sooritatud ilma kasutajakontota, siis saab tutvuda isikuandmetega klinditoe vahendusel.

Nõusoleku tagasivõtmine

Kui isikundmete töötlemine toimub kliendi nõusoleku alusel, siis on kliendil õigus nõusolek tagasi võtta teavitades sellest kliendituge e-posti teel.

Säilitamine

Veebipoe kliendikonto sulgemisel kustutatakse isikuandmed, va juhul kui selliseid andmeid on vaja säilitada raamatupidamise jaoks või tarbijavaidluste lahendamiseks.

Kui veebipoes on ost sooritatud ilma kliendikontota, siis säilitatakse ostuajalugu kolm aastat.

Maksetega ja tarbijavaidlustega seotud vaidluste korral säilitatakse isikuandmed kuni nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni (kolm aastat).

Raamatupidamise jaoks vajalikud isikuandmed säilitatakse seitse aastat.

Kustutamine

Isikuandmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust klienditoega e-posti teel. Kustutamistaotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi.

Ülekandmine

E-posti teel esitatud ülekandmise taotlusele vastatakse hiljemalt kuu aja jooksul. Klienditugi tuvastab isikusamasuse ja teavitab ülekandmisele kohalduvatest isikuandmetest.

Otseturustusteated

E-kirja aadressi ja telefoninumbrit kasutatakse otseturundusteadete saatmiseks, kui klient on andnud vastava nõusoleku. Kui klient ei soovi saada otseturustusteateid, siis tuleb valida e-kirja päises vastav viide või võtta ühendust klienditoega.

Kui isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil (profileerimine), on kliendil õigus oma isikuandmete nii algse kui ka edasise töötlemise, sealhulgas otseturundusega seotud profiilianalüüsi tegemise suhtes igal ajal vastuväiteid esitada teavitades sellest kliendituge e-posti teel.

Vaidluste lahendamine

Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub klienditoe vahendusel info @ iris-janvier.com. Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).

btt